Szybko ... firma z POP Kraków

22.08.2011meeting_biznes3_forcaDT_100x100.jpgWiemy, że czas Przedsiębiorcy jest niezwykle cenny, dlatego w jednym miejscu w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy w Krakowie możecie Państwo dokonać prawie wszystkich czynności ewidencyjnych związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, bez konieczności wizyty w innych urzędach i instytucjach. - reklamują się na swych stronach pracownicy tego urzędu.

Pewnie część uczestników projektu będzie mogła zweryfikować tą opinię. Czekamy na relacje!


W POP-ie znajdziecie:


Punkt Obsługi Przediębiorcy POP (stanowisko 1 i 2) - wydawanie zaświadczeń dotyczących własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy. pomoc przy wypełnianiu formularza CEIDG-1, w tym doradztwo w zakresie posługiwania się kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); informacja dotycząca przedsiębiorców figurujących w Ewidencji Działalności Gospodarczej;  informacja dotycząca wsparcia finansowego dla przedsiębiorców. informacja na temat procedur administracyjnych UMK dotyczących przedsiębiorców. zgłoszenie przedsiębiorcy-pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy. Info telefoniczne w godz. 7:40-15:30, telefon: 12 616-5600.

 

Punkt Obsługi Przediębiorcy (stanowisko 3) - obsługa przedsiębiorców umówionych przez internet; pomoc przy wypełnianiu formularza CEIDG-1. Info telefoniczne w godz. 7:40-15:30, telefon: 12 616-5602.

 

Ewidencja Działalności Gospodarczej (stanowisko 4-6 i 11-12) - rejestracja nowej działalności gospodarczej; zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu z ewidencji. zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej; wydawanie zaświadczeń dotyczących własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Info telefoniczne w godz. 7:40-15:30, telefon: 12 616-5600.


Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europeljskiej (MRCIE) (stanowisko 7) - informacja o funduszach europejskich dla przedsiębiorców. Info telefoniczne w godz. 7:40-15:30, telefon: 12 616-5604.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (stanowisko 8) - informacja i doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych dla osób otwierających pozarolniczą działalność gospodarczą; udostępnianie i udzielanie pomocy przedsiębiorcom w wypełnianiu druków zgłoszeniowych wraz z wszelką informacją z tej dziedziny; przyjmowanie formularzy ZUS_ZUA albo ZUS_ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenie zdrowotne), a także w przypadku gdy przedsiębiorca zatrudnia pracownika - staje się jego płatnikiem składek - ZUS_ZPA; udostępnianie materiałów i wydawnictw informacyjnych. Godziny przyjmowania: poniedziałek 8:00 - 17:30, wtorek 8:00 - 16:00; środa -piątek 8:00 - 15:30 Info telefoniczne w godz. 7:40-15:30, telefon: 12 616-5606.

 

Urząd Skarbowy (stanowisko 9) -  udzielanie informacji o zasadach wypełniania i wydawania druków identyfikacyjnych; informowanie o wymaganych ustawą o NIP załącznikach. udzielanie podstawowych informacji z zakresu zasad rejestracji w podatku VAT; udzielanie podstawowych informacji o formach opodatkowania w podatku dochodowym; przyjmowanie zgłoszeń NIP-2, NIP-D. przyjmowanie zgłoszeń VAT-R wraz z opłatą wysokości 170 zł (w przypadku rejestracji w zakresie podatków od towarów i usług); przyjmowanie oświadczeń o wyborze rodzaju opodatkowania, potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP. Godziny przyjmowania pon. 8.00-18:00; wt.-pt. 8.00-17:00. Info telefoniczne w godz. 7:40-15:30, telefon: 12 616-5607.

 

Urząd statystyczny (pokój 315)-  obsługa przedsiębiorców związana z możliwością nadania, zmiany i likwidacji numeru REGON. udostępnianie materiałów i druków informacyjnych; informowanie o przydatności i wykorzystaniu numerów statystycznych REGON w prowadzonych badaniach statystycznych i udostępnianiu informacji zgodnie z ustawą o statystyce publicznej na potrzeby innych odbiorców. Godziny przyjmowania stron: poniedziałek. 8:00 - 18:00, wtorek - piątek 8:00 - 17:00  Telefon 12 616-5621

 


Namiary:

ul. Wielicka 28a, III piętro,
30-552 Kraków,
czynny (jeśli nie podano inaczej w opisie powyżej) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:40 do 18:00


ZAJRZYJ TAKŻE NA STRONĘ POP Kraków:  www.bip.krakow.pl/pop

« powrót


Na skróty

Partnerzy projektu